Carl-Einar Häckners Tidsmaskin

Inför Lisebergs 100-årsjubileum satte artisten och trollkarlen Carl-Einar Häckner upp en helt ny föreställning. Exklusivt för detta tillfälle. Det här är artworket för Varité Tidsmaskin.

Creative hitmen and content creators extraordinaire

Advertising agency.
Film and photo studio.
Online streaming.
Live broadcasts.
Fun.