Merida U+

Uppdraget från Merida Sverige var att skapa ett koncept för att nå ut till fler konsumenter och informera dem om ett alternativ till traditionella mountainbikes.

Vi kunde konstatera att en E-MTB är inte en motorcykel, utan att man fortfarande måstetrampa, men mindre ansträngning. Cyklande är fortfarande motion och att investera i en elcykel betyder inte att du är lat.

Vi skapade konceptet U+ och producerade film, foto och grafiskt material.

Creative hitmen and content creators extraordinaire

Advertising agency.
Film and photo studio.
Online streaming.
Live broadcasts.
Fun.