Minns Mig

Logotyp och designuppdrag för minneslunden MinnsMig.

Designfilosofi
Formgivningen ska på ett respektfullt sätt skildra svåra ämnen som dödsfall, sorg och saknad samt hylla minnet av en närstående på ett livsbejakande sätt.

Creative hitmen and content creators extraordinaire

Advertising agency.
Film and photo studio.
Online streaming.
Live broadcasts.
Fun.