Partiet Vändpunkt

Logotyp och varumärkesmanual för Partiet Vändpunkt.

Creative hitmen and content creators extraordinaire

Advertising agency.
Film and photo studio.
Online streaming.
Live broadcasts.
Fun.