Swedclass

Swedclass är ett nyetablerat företag som primärt förmedlar sjö- och flygfrakt. Vi ville därför skapa en symbol och logotyp som ledde tankarna till pilotvingar, samtidigt som det hade formen av ett skepp. Färgvalen kändes naturliga eftersom vi ville tydliggöra att Swedclass är ett svenskt företag.

www.swedclass.com

Creative hitmen and content creators extraordinaire

Advertising agency.
Film and photo studio.
Online streaming.
Live broadcasts.
Fun.